Điều lệ thành viên website Thegioicar.vn

Cập nhật ngày: 05:42 21-05-2012

1.                Điều lệ thành viên website Thegioicar.vn

Đây là các điều kiện cơ bản để thành viên và người dùng cần biết khi sử dụng Thegiociar.vn

 

Điều 1 : Đăng ký thành viên

Thành viên đăng ký tài khoản trong Thegioicar.vn là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của công TNHH Tư vấn Marketing & Thương hiệu, viết tắt là công ty, là đơn vị sở hữu và quản lý website Thegiocar.vn.

Thành viên đăng kí đồng nghĩa chấp nhận mọi điều khoản của website & công ty, và Công ty chấp nhận sự đăng ký đó.

 

Điều 2 : Bản quy định

Tất cả các thành viên khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này

 

 Điều 3 : Thay đổi quy định

Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên Thegioicar.vn, và sau khi đăng lên coi như quy định đó có hiệu lực.

Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng Thegioicar.vn thì chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

 

Điều 4 : Tư cách thành viên, và các bước đăng ký tài khoản sử dụng

1.         Tư cách thành viên :Thành viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên Thegioicar.vn được coi là thành viên của Thegioicar.vn. Thành viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác. Chúng tôi có thể từ chối việc đăng ký làm thành viên của những thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách thành viên trên Thegioicar.vn.

2.         Bước đăng ký tài khoản :Thành viên phải đọc rõ các lưu ý, và điền chính xác nội dung thông tin cần thiết vào bản đăng ký mẫu.

 

Điều 5 : Thay đổi thông tin đăng ký

Sau khi đăng ký các thành viên có thể thay đổi thông tin đã đăng ký theo các bước đã quy định. Thành viên phải hoàn toàn trịu trách nhiệm cập nhật thông tin chính xác, minh bạch và hợp pháp. Thegioicar.vn sử phạt các thành viên có thông tin sai, không đùng, không cập nhật…

 

Điều 6 : Quản lý tài khoản và mật khẩu

1.         Thành viên sau khi đăng ký phải có trách nhiệm tự quản lý tên tài khoản và mật khẩu.

2.         Thành viên phải có nghĩa vụ thay đổi mật khẩu định kỳ, Công ty không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh nếu thành viên mất mật khẩu truy cập tài khoản.

3.         Thành viên phải có trách nhiệm tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, nếu thành viên không quản lý tốt để người thứ ba lấy được thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất ký những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin trên gây ra.

4.         Thành viên không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu.

5.         Nếu trong vòng 356 ngày liên tục tài khoản của thành viên không được sử dụng, chúng tôi sẽ đóng tài khoản đó. Trong trường hợp thành viên vi phạm các quy chế của website hoặc pháp luật, chúng tôi sẽ tiến hành xóa tài khoản của thành viên mà không cần được thành viên chấp thuận.

 

Điều 7 : Sử dụng thông tin đăng ký

1.         Thông tin do các thành viên đăng ký lên Thegioicar.vn sẽ thuộc quyền sở hữu của Thành viên, nhưng  được Chúng tôi quản lý và sử dụng theo các chính sách quản lý thông tin của website.

2.         Một phần thông tin của các thành viên sẽ được sử dụng làm số liệu thống kê ở mức độ sẽ không phân biệt được từng cá nhân. Trong trường hợp nếu chúng tôi sử dụng thông tin của các thành viên ở mức độ cao hơn thì chúng tôi sẽ thông báo với thành viên đó.

3.         Khi thành viên có hành vi gây tổn hại đến các thành viên khác hoặc người thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của thành viên đó cho người bị hại, cảnh sát, hoặc các cơ quan hữu quan.

4.         Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc công ty làm về bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của công ty.

 

Điều 8 : Ngừng sử dụng dịch vụ

  1. Trong trường hợp thành viên muốn ngừng sử dụng dịch vụ trên Thegioicar.vn, thành viên  phải tiến hành các thủ tục gồm:  
  2. Trước 10 ngày, thành viên gửi văn bản hoặc email (với Tổ chức bắt buộc xác nhận bằng văn bản)  xác nhận trong đó ghi rõ ngày, giờ bắt đầu ngừng sử dụng dịch vụ;  tên người đại diện, chức vụ và số liên lạc người đứng ra giải quyết các phát sinh nếu có với các giao dịch trước đó trên Thegioicar.vn
  3.  Sau khi nhận được thông báo, Thegioicar.vn sẽ đóng tài khoản và tất cả các thông tin, sản phẩm- dịch vụ của thành viên. Gửi thông báo tời các thành viên, cá nhân và tổ chức đã có các giao dịch với thành viên trước ngày đóng tài khoản.
  4. Sau khi kết thúc sử dụng dịch vụ, tài khoản và mật khẩu của thành viên sẽ mất và thành viên  không thể truy cập vào tài khoản của mình trừ khi đăng kí sử dụng một tài khoản mới nếu Thegioicar.vn xét thấy hợp lệ.

 

Điều 9 : Cấm, hủy bỏ tư cách sử dụng của thành viên

Trong trường hợp Chúng tôi xác nhận được thành viên vi phạm những quy định của website và các quy định TMĐT và pháp luật, chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng Thegioicar.vn của thành viên đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra.

 

Điều 10 : Thông báo

Công ty chúng tôi sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email do thành viên đăng ký trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp chúng tôi sẽ thông báo bằng các phương tiện khác.

 

 Điều 11 : Các trường hợp bất khả kháng

1.         Trong trường hợp công ty chúng tôi tiến hành bảo trì, nâng cấp hệ thống để nâng cấp dịch vụ, tiến hành bảo mật thông tin, hệ thống bị quá tải, và những trường hợp khác mang tính khách quan gây ảnh hưởng đến hệ thống, chúng tôi có thể dừng một phần, hoặc toàn bộ website, và sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh do việc dừng cung cấp với lý do trên gây ra.

 

Điều 12 : Các mục cấm

Khi sử dụng Thegioicar.vn , các thành viên sẽ không được vi phạm các mục cấm dưới đây.

1.         Vi phạm quy định- quy chế hoạt động và sử dụng website.

2.         Đăng thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.

3.         Sử dụng Thegioicar.vn để lừa đảo, vi phạm pháp luật gây tổn hại đến bên thứ 3 và mất uy tín của website.

4.         Xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ, mạo danh  ( như bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh, sử dụng logo thương hiệu của bên thứ 3 khi chưa được phép).

5.         Làm tổn hại đến việc kinh doanh của Thegioicar.vn.

6.         Các hình thức, hoạt động cạnh tranh không lành mạnh.

7.         Một thành viên đăng ký nhiều tài khoản để sử dụng.

8.         Những hành vi khác bị công ty chúng tôi coi không hợp lý.

 

Điều 13 : Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

Cập nhất ngày 21/05/2012

Thegioicar.vn