Cập nhật ngày: 21-05-2012
Cập nhật ngày: 21-05-2012
Phần này quy định các mức và hình thức xử lý thành viên vi phạm quy chế hoạt động của website nhắm duy trị môi trường kinh doanh bình đẳng, hợp pháp, an toàn cho toàn cộng đồng.
Cập nhật ngày: 21-05-2012
Mục này quy định các điều khoản về vận hành và truy cập của website
Cập nhật ngày: 21-05-2012
Mục này quy định về các mức tín nhiệm của Thành viên và các vấn đề liên quan.
Cập nhật ngày: 21-05-2012
Theo quy định của luật pháp, các giao dịch online trên sàn TMĐT được coi như hợp đồng mua bán giữa 2 bên. Để quá trình mua bán diễn ra minh bạch, an toàn và đám bảo cho người bán và người mua, các bên tham gia cần phải tuân thủ quy trình giao dịch như sau ( Tại thời điểm hiện tại Thegioicar.vn chưa sử dụng chức năng đặt hàng tự động):
Cập nhật ngày: 21-05-2012
Quy định về bảo mật thông tin là các chính sách của Thegioicar.vn trong khai thác và sử dụng thông tin đăng kí cũng như các thông tin khác của thành viên và người dùng khi hoạt động trên Thegioicar.vn.
Cập nhật ngày: 21-05-2012
Quy chế này quy định về cung cấp, quản lý và xử lý vi phạm đối với Thành viên khi đưa thông tin- sản phẩm- dịch vụ lên website phục vụ kinh doanh trong môi trường thương mại điện tử.
Cập nhật ngày: 21-05-2012
Cá nhân và tổ chức đăng kí tham và hoạt động trên website phải chịu sự giám sát của công ty sở hữu và quản lý website như sau:
Tìm tin theo ngày:
Ngày Tháng Năm