6.Quy định về mức tín nhiệm

Cập nhật ngày: 05:44 21-05-2012

Mục này quy định về các mức tín nhiệm của Thành viên và các vấn đề liên quan.

6.1  Thành viên cá nhân

Bảng quy định các mức tín nhiệm của thành viên là cá nhân:

 

Điểm tín nhiệm

Yêu cầu

Giải thích

Thành viên mới

Mọi thành viên mới mở tài khoản đều đạt mức này.

Mức bắt đầu cho mọi thành viên đăng kí tham gia Thegioicar.vn.

Nghiệp dư

Tài khoản mở từ 90 ngày trở lên; Đăng từ 3 đến 6  tin giao dịch

Tiếp theo mức Thành viên mới, đây là mức tín nhiệm tiếp theo thành viên đạt được sau một thời gian sử dụng. Trung bình 1 tin/tháng.

Bán chuyên nghiệp

Tài khoản mở từ trên 180 ngày; Đăng từ 7-15 tin sản phẩm-dịch vụ

Đây là mức dành cho các thành viên có hoạt động kinh doanh, bán hàng trên  3 tháng và có tin đăng đều đặn

Chuyên nghiệp

Mở tài khoản từ trên 180 ngày;Đăng từ 16- 50 tin sản phẩm-dịch vụ

Thành viên đạt mức chuyên nghiệp với số lượng tin rao đạt mức cao, đều đặn.

Chuyên nghiệp Pro

Mở tài khoản từ trên 180 ngày; Đăng từ 51 tin sản phẩm-dịch vụ trở lên.

Thành viên chỉ đạt được mức này nếu Thegiocar.vn xác minh địa chỉ, mã số thuế, CMTND, Địa chỉ, ngân hàng.

 

6.2  Thành viên tổ chức, doanh nghiệp

Bảng quy định các mức tín nhiệm của thành viên là tổ chức và doanh nghiệp:

Doanh nghiệp mới

Áp dụng cho mọi thành viên tổ chức và doanh nghiệp bắt đầu đăng kí sử dụng Thegioicar.vn

Tất cả các doanh nghiệp mới mở tài khoản đều đạt mức này.

Có thể tăng lên các mức cao hơn nếu doanh nghiệp cho Thegioicar.vn  xác minh, và đóng phí duy trì

Doanh nghiệp gắn bó

Mở tài khoản từ 6 tháng trở lên,Có trên 50-89 tin rao vặt, Và được Thegioicar.vn xác minh + đóng phí xác minh hàng năm

Thegioicar.vn có thể can thiệp để tăng lên các mức trên nếu doanh nghiệp cho xác minh, và đóng phí duy trì.

Doanh nghiệp uy tín

Mở tài khoản từ 6 tháng trở lên,Có từ trên 90-119 tin rao

Chỉ đạt được mức này nếu thegiocar.vn xác minh, thu phí duy trì

Danh nghiệp Pro

Mở tài khoản từ 6 tháng trở lên,Có trên 120 tin rao,Và được Thegioicar.vn xác minh + đóng phí xác minh hàng năm

Chỉ đạt được mức này nếu thegiocar.vn xác minh, thu phí duy trì

  
 
về 6.Quy định về mức tín nhiệm
Không có dữ liệu.
 
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã số bảo mật
(*)