9.Quyền và nghĩa vụ của công ty quản lý Thegioicar.vn

Cập nhật ngày: 05:28 21-05-2012

 

9.1  Nghĩa vụ của công ty quản lý Thegioicar.vn:

Thegioicar.vn là tài sản sở hữu và quản lý của Công ty TNHH Tư vấn Marketing và Thương hiệu. Công ty có nghĩa vụ cung cấp, duy trì và phát triển Thegioicar.vn trở thành một website TMĐT và Cổng thông tin thuận tiện, miễn phí, an toàn, hiệu quả, bình đẳng cho mọi cá nhân và tổ chức có nhu cầu. Ví vậy, nghĩa vụ của Thegioicar.vn được quy định cụ thể như sau:

Công ty cam kết đầu tư tổ chức đội ngũ nhân sự và cơ sở vật chất để duy trì và phát triển Thegioicar.vn hoạt động ổn định, tin cậy nhất trong khả năng của mình.

Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng, Thegioicar.vn phải thông báo, hướng dẫn cho thành viên và người dùng trong các trường hợp dịch vụ bị gián đoạn có chủ ý như : nâng cấp, bảo trì... ngừng hoạt động để thành viên và người sử dụng không bị ảnh hưởng đến các hoạt động trên website.

Công ty có nghĩa vụ bảo mật các thông tin của thành viên cung cấp và lưu trữ trên Thegioicar.vn, không được sử dụng vì bất kì mục đích khác ngoài phạm vi để trao đổi với các thành viên trong công tác quản lý website TMĐT.

Công ty đảm báo Thegioicar.vn không làm hại tới người dùng và ngăn chặn mọi hình thức thông qua website để tác động và máy tính của người truy cập và Thegioicar.vn qua bất kì hình thức và với bất kì mục đích nào.

Công ty quản lý Thegioicar.vn có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho các thành viên liên quan để giải quyết các phát sinh, xung đột do các giao dịch trên website để bảo vệ quyền lợi của người mua hàng cũng như Thành viên bán sản phẩm- dịch vụ.

 Chung tôi cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý và điều tra dưới mọi hình thức nếu đươc yêu cầu trong trường hợp phát sinh cần xử lý ở cấp độ luật pháp, điều tra.

 

9.2 Quyền của công ty quản lý Thegioicar.vn

Thegioicar.vn là tài sản trí tuệ của Công ty TNHH Tư vấn Marketing và Thương hiệu, chung tôi có toàn quyền quản lý và khai thác phát triển dưới mọi hình thức trong khuôn khổ cho phép của các quy định và luật pháp.

Thegioicar.vn có toàn quyền thay đổi các quy định, quy chế của website mà không cần báo trước với các thành viên.

Thegioicar.vn có toàn quyền áp dụng hình thức như: chấm dứt quyền sử dụng của thành viên hoặc áp dụng hình thức xử phạt tùy theo mức độ vi phạm.

Chúng tôi có quyền thẩm định thông tin đăng kí thành viên cũng như giám sát các hoạt động của thanh viên trên lên website và áp dụng các hình thức xử lý trong quy chế quản lý website cũng như các hình thức khác do pháp luật cho phép để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo Thegioicar.vn là một môi trường an toàn, trong sạch.

Công ty có quyền thu lệ phí  sử dụng với một số sản phẩm -dịch vụ trên website trên cơ sở đồng thuận giữa các bên như: đặt banner quảng cáo, chăm sóc -cập nhật gian hàng, thẩm tra thông ti để tăng mức tín nhiệm…

Công ty có quyền từ chối đăng kí thành viên nếu việc đăng kí và hoạt động của cá nhân hay tổ chức đó có thể gây tác động xấu lên môi trường hoạt động của Thegioicar.vn hoặc các thành viên và người dùng khác.

  
 
về 9.Quyền và nghĩa vụ của công ty quản lý Thegioicar.vn
Không có dữ liệu.
 
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã số bảo mật
(*)