Điểm tín nhiệm

Cập nhật ngày: 07:00 21-07-2011

Điểm tín nhiệm của thanh viên là cá nhân:

Để đánh giá mức hoạt động, đóng góp  và tín nhiệm của thành viên trong cộng đồng, Thegioicar.vn đưa ra bảng Điểm tín nhiệm dưới đây.

Điểm tín nhiệm là thông tin rất quan trọng để ghi nhận đóng góp, hoạt động của thành viên Thegioicar.vn  trong cộng đồng ; quá đó thanh viên sẽ liên tục phát triển và duy trì lên mức cao hơn.Thành viên có điểm tín nhiệm cao sẽ có thuận lợi lớn trong kinh doanh và cạnh tranh trên Thegioicar.vn bởi thành viên khác và người sử dụng trong nhiều trường hợp sẽ căn cứ vào đó để chọn lọc người bán hoặc đối tác kinh doanh phù hợp.

 

Điểm tín nhiệm

Yêu cầu

Giải thích

Thành viên mới

Mọi thành viên mới mở tài khoản đều đạt mức này.

Mức cho mọi thành viên mới mở tài khoản tại Thegioicar.vn.

Nghiệp dư

Tài khoản mở từ 90 ngày trở lên; Đăng từ 3 đến 6  tin giao dịch

Tiếp theo mức Thành viên mới, đây là mức tín nhiệm tiếp theo thành viên đt được sau một thời gian sử dụng. Trung bình 1 tin/tháng.

Bán chuyên nghiệp

Tài khoản mở từ trên 180 ngày; Đăng từ 7-15 tin sản phẩm-dịch vụ

Đây là mức dành cho các thành viên có hoạt động kinh doanh, bán hàng trên  3 tháng và có tin đăng đều đặn

Chuyên nghiệp

Mở tài khoản từ trên 180 ngày;Đăng từ 16- 50 tin sản phẩm-dịch vụ

Thành viên đạt mức chuyên nghiệp với sốợng tin rao đạt mức cao, đều đặn.

Chuyên nghiệp Pro

Mở tài khoản từ trên 180 ngày; Đăng từ 51 tin sản phẩm-dịch vụ trở lên.

Thành viên chỉ đạt được mức này nếu Thegiocar.vn xác minh địa chỉ, mã số thuế, CMTND, Địa chỉ, ngân hàng.


 

Điểm tín nhiệm danh cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp mới

Mới mở tài khoản đến tháng thứ 5.

Tất cả các doanh nghiệp mới mở tài khoản đều đạt mức này.

Có thể tăng lên các mức cao hơn nếu doanh nghiệp cho Thegioicar.vn  xác minh, và đóng phí duy trì

Doanh nghiệp gắn bó

Mở tài khoản từ 6 tháng trở lên,Có trên 50-89 tin rao vặt, Và đưc Thegioicar.vn xác minh + đóng phí xác minh hàng năm

Thegioicar.vn có thể can thiệp để tăng lên các mức trên nếu doanh nghiệp cho xác minh, và đóng phí duy trì

Doanh nghiệp uy tín

Mở tài khoản từ 6 tháng trở lên,Có từ trên 90-119 tin rao

Chỉ đạt được mức này nếu thegiocar.vn xác minh, thu phí duy trì

Danh nghiệp Pro

Mở tài khoản từ 6 tháng trở lên,Có trên 120 tin rao,Và đưc Thegioicar.vn xác minh + đóng phí xác minh hàng năm

Chỉ đạt được mức này nếu thegiocar.vn xác minh, thu phí duy trì


 Thông tin chi tiết,đề nghị liên lạc với Thegioicar.vn

Phòng chăm sóc khách hàng