Email nhận bản tin định kỳ
Địa điểm

 
Loai xeHãng Thị trườngTải trọngSức chứa

* Thị trường: Tổ chức ( Bỏ)
Hình ảnh Loai xeHãng Thị trườngTải trọngSức chứa Giá Địa điểm Kết thúc
Sửa chữa máy xây dựng công trình
Sửa chữa các loại đầu khoan, kelly
Thành viên: giahuy

Xe công trình khácHitachiTổ chức≥ 24 tấn≥ 35 m2 Hà Nội 19-04-2018
Số tin hiển thị trên 1 trang