Email nhận bản tin định kỳ
Địa điểm Thương hiệu

 
loai xeThị trườngDung tíchHộp sốKm sử dụngNăm sản xuất

* Hộp số: Hộp số sàn ( Bỏ)
Hình ảnh loai xeThị trườngDung tíchHộp sốKm sử dụngNăm sản xuất Giá Địa điểm Kết thúc
Hộp số sàn0 km 360000000 Cả nước 03-05-2018
Hộp số sàn0 km 605000000 Cả nước 03-05-2018
VEAM VT650, VEAM 6 TẤN 5 , THÙNG DÀI 6M1
VEAM 6T5, VEAM VT650, VEAM 6 TẤN 5
Thành viên: bqvgtvt@gmail.com

Hộp số sàn0 km 588000000 Cả nước 03-05-2018
VEAM VT500, VEAM 5 TÁN, ĐỘNG CƠ HYUNDAI
VEAM VT500, VEAM 4 TẤN 9, THÙNG DÀI 6M1
Thành viên: bqvgtvt@gmail.com

Hộp số sàn0 km 577000000 Cả nước 03-05-2018
Hộp số sàn0 km 572000000 Cả nước 03-05-2018
Hộp số sàn≥ 15.000 km 401000000 Cả nước 03-05-2018
Hộp số sàn 544000000 Cả nước 03-05-2018
Hộp số sàn0 km 319000000 Cả nước 03-05-2018
Đại lý chính hãngHộp số sàn0 km 308000000 Cả nước 03-05-2018
Đại lý chính hãngHộp số sàn0 km 308000000 Cả nước 03-05-2018
Số tin hiển thị trên 1 trang