Email nhận bản tin định kỳ
Địa điểm Thương hiệu

 
loai xeThị trườngDung tíchHộp sốKm sử dụngNăm sản xuất

* Km sử dụng: 0 km ( Bỏ)
Hình ảnh loai xeThị trườngDung tíchHộp sốKm sử dụngNăm sản xuất Giá Địa điểm Kết thúc
Hộp số sàn0 km 565000 Cả nước 03-05-2018
JAC 7 TẤN 25 , XE JAC THÙNG KIN , BẠC 2016,
JAC 7T25 , JAC KHUYỄN MÃI TRƯỚC BẠ
Thành viên: bqvgtvt@gmail.com

Hộp số sàn0 km Cả nước 19-04-2018
Hộp số sàn0 km 469000000 Cả nước 03-05-2018
VEAM VT252 , VEAM 2 TẤN 4 , ĐỘNG CƠ HYUNDAI
XE TẢI VEAM 2T4 , VEAM 2 TẤN 4
Thành viên: bqvgtvt@gmail.com

Hộp số sàn0 km 363000000 Cả nước 03-05-2018
Hộp số sàn0 km 360000000 Cả nước 03-05-2018
Hộp số sàn0 km 605000000 Cả nước 03-05-2018
VEAM VT650, VEAM 6 TẤN 5 , THÙNG DÀI 6M1
VEAM 6T5, VEAM VT650, VEAM 6 TẤN 5
Thành viên: bqvgtvt@gmail.com

Hộp số sàn0 km 588000000 Cả nước 03-05-2018
VEAM VT500, VEAM 5 TÁN, ĐỘNG CƠ HYUNDAI
VEAM VT500, VEAM 4 TẤN 9, THÙNG DÀI 6M1
Thành viên: bqvgtvt@gmail.com

Hộp số sàn0 km 577000000 Cả nước 03-05-2018
Hộp số sàn0 km 572000000 Cả nước 03-05-2018
VEAM VT260, VEAM 1 TẤN 9 , ĐỘNG CƠ HYUNDAI ,
VEAM VT260, VEAM 1 TẤN 9 , THÙNG DÀI 6M2
Thành viên: bqvgtvt@gmail.com

0 km 456000000 Cả nước 03-05-2018
Số tin hiển thị trên 1 trang