Email nhận bản tin định kỳ
Địa điểm

 
Loại xeXuất xứThị trườngHãng

* Loại xe: Xe hút chất thải ( Bỏ)
Hình ảnh Loại xeXuất xứThị trườngHãng Giá Địa điểm Kết thúc
Xe hút chất thảiTrung QuốcCông ty Hà Nội 19-04-2018
Xe hút chất thảiHàn QuốcCông ty 2.230.000.000 VNĐ Hà Nội 19-04-2018
Xe hút chất thảiHàn QuốcCông ty 2.230.000.000 VNĐ Hà Nội 19-04-2018
Xe hút chất thảiHàn QuốcCông ty 800000000 Hà Nội 19-04-2018
Xe hút chất thảiNhật BảnCông ty 850000000 Hà Nội 19-04-2018
Xe hút chất thảiHàn QuốcCá nhân 850.000.000 Cả nước 19-04-2018
Xe hút chất thảiHàn QuốcCông ty 850.000.000 Hà Nội 19-04-2018
Số tin hiển thị trên 1 trang