Email nhận bản tin định kỳ
Địa điểm

 
Loại xeXuất xứThị trườngHãng

* Loại xe: Xe xử lý rác ( Bỏ)
Hình ảnh Loại xeXuất xứThị trườngHãng Giá Địa điểm Kết thúc
Xe quet duong, xe quét đường
xe quét rác, xe môi trường, xe ép rác
Thành viên: rainmaker

Xe xử lý rácNhật BảnCông tyIsuzu 1000.000.000 Cả nước 19-01-2038
Xe xử lý rácHàn QuốcCông ty Hà Nội 19-04-2018
Xe xử lý rácHàn QuốcCông ty 500.000.000 Hồ Chí Minh 19-04-2018
Số tin hiển thị trên 1 trang