Email nhận bản tin định kỳ
Địa điểm

 
Loại xeXuất xứThị trườngHãng

* Loại xe: Xe rửa đường-tưới cây ( Bỏ)
Hình ảnh Loại xeXuất xứThị trườngHãng Giá Địa điểm Kết thúc
Xe tec,xe bồn chở nước,xăng dầu,hóa chất
Nhập khẩu nguyên chiếc từ DFM Group
Thành viên: kubill205

Xe rửa đường-tưới câyTrung QuốcCông ty Hà Nội 19-04-2018
Xe rửa đường-tưới câyTrung QuốcCông ty Hà Nội 19-04-2018
Xe rửa đường-tưới câyTrung QuốcCông ty Hà Nội 19-04-2018
Xe rửa đường-tưới câyTrung QuốcCông ty Hà Nội 19-04-2018
Xe rửa đường-tưới câyHàn QuốcCông ty Hà Nội 19-04-2018
Xe rửa đường-tưới câyHàn QuốcCông ty Hà Nội 19-04-2018
Xe rửa đường-tưới câyHàn QuốcCông ty Hà Nội 19-04-2018
Xe rửa đường-tưới câyHàn QuốcCông ty Hà Nội 19-04-2018
Xe rửa đường-tưới câyTrung QuốcCông ty Hà Nội 19-04-2018
Xe rửa đường-tưới câyHàn QuốcCông ty Hà Nội 19-04-2018
Số tin hiển thị trên 1 trang