Email nhận bản tin định kỳ
Địa điểm

Biển báo cấm giao thông, luật biển báo giao thông

DVtaichinh1725
Thông tin về người bán
ID:Nguyencar_23Số sản phẩm đã bán: 533Số sản phẩm đang bán: 137
Mức tín nhiệm: Doanh nghiệp ProNgày tham gia: 24-03-2013
Địa chỉ:
Phone: +00962686255Email: builenguyen@marketing-branding.vn
Thanh tóan: Hình thức khác
Đăng nhập để gửi tin nhắn Hỏi về dịch vụ
Thăm gian hàng của Bùi Lê Nguyên
Chính sách bán hàng

 

Thông tin chi tiết của sản phẩm & người bán xem tại mục Mô tả thêm dưới đây

Thông số:
Loại thông tin
Pháp luật-nhà nước   
TVGT:

 

 Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Người sử dụng đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo.

Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Người sử dụng đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo.

Số hiệu biển báo: 101
Tên biển báo: Đường cấm
Chi tiết: Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Số hiệu biển báo: 102
Tên biển báo: Cấm đi ngược chiều
Chi tiết: Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

Số hiệu biển báo: 103a
Tên biển báo: Cấm ôtô
Chi tiết: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Số hiệu biển báo: 103b
Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ phải
Chi tiết: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.
Số hiệu biển báo: 103c
Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ trái
Chi tiết: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.
Số hiệu biển báo: 104
Tên biển báo: Cấm môtô
Chi tiết: Đường cấm tất cả các loại môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Số hiệu biển báo: 105
Tên biển báo: Cấm ôtô và môtô
Chi tiết: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Số hiệu biển báo: 106
Tên biển báo: Cấm ôtô tải
Chi tiết: Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5Tấn đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 107
Tên biển báo: Cấm ôtô khách và ôtô tải
Chi tiết: Để báo đường cấm ôtô chở hành khách và các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5Tấn kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 115
Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng xe
Chi tiết: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.


Số hiệu biển báo: 122
Tên biển báo: Dừng lại
Chi tiết: Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.


Số hiệu biển báo: 123a
Tên biển báo: Cấm rẽ trái
Chi tiết: Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ trái.

Số hiệu biển báo: 123b
Tên biển báo: Cấm rẽ phải
Chi tiết: Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ phải.Số hiệu biển báo: 123b


Số hiệu biển báo: 124a
Tên biển báo: Cấm quay xe
Chi tiết: Cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.Số hiệu biển báo: 124b
Tên biển báo: Cấm ôtô quay đầu xe
Chi tiết: Cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh (cide car) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 125
Tên biển báo: Cấm vượt
Chi tiết: Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.


Số hiệu biển báo: 126
Tên biển báo: Cấm ôtô tải vượt
Chi tiết: Cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.


Số hiệu biển báo: 127
Tên biển báo: Tốc độ tối đa cho phép
Chi tiết: Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.

Số hiệu biển báo: 128
Tên biển báo: Cấm bóp còi
Chi tiết: Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.

Số hiệu biển báo: 130
Tên biển báo: Cấm dừng xe và đỗ xe
Chi tiết: Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.

Số hiệu biển báo: 136
Tên biển báo: Cấm đi thẳng
Chi tiết: Biểu thị ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng.


Số hiệu biển báo: 137
Tên biển báo: Cấm rẽ trái và rẽ phải
Chi tiết: Biểu thị ở ngã đường phía trước cấm tất cả các loại xe cộ rẽ trái và rẽ phải.


Số hiệu biển báo: 138
Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ trái
Chi tiết: Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái.


Số hiệu biển báo: 139
Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ phải
Chi tiết: Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải.


Đây là một số biển cấm thường gặp khi lái xe trên đường. Người điều khiển phương tiện cần hiểu và chấp hành tốt các biển báo, vạch sơn và luật lệ giao thông.

Chúc các bạn lái xe an toàn!


về Biển báo cấm giao thông, luật biển báo giao thông
Comment của khách hàng
Không có dữ liệu.
Dịch vụ cùng người bán
 
Dịch vụ cùng danh mục