Email nhận bản tin định kỳ
Địa điểm

Bảo hiểm cơ giới

DVbaohiem1783
Thông tin về người bán
ID:vuquan_insurance_987Số sản phẩm đã bán: 1Số sản phẩm đang bán: 1
Mức tín nhiệm: Doanh nghiệp mớiNgày tham gia: 08-06-2013
Địa chỉ:
Phone: 0903092468Email: vuquan.cathay@gmail.com
Thanh tóan: Trực tiếp
Đăng nhập để gửi tin nhắn Hỏi về dịch vụ
Thăm gian hàng của Vũ Quân
Chính sách bán hàng

 

Thông tin chi tiết của sản phẩm & người bán xem tại mục Mô tả thêm dưới đây

Thông số:
Loại bảo hiểm
Bảo hiểm tự chọn garage   
Bảo hiểm TNDS chủ xe với bên thứ ba   
Bảo hiểm thủy kích   
Bảo hiểm không tính khấu hao   
Bảo hiểm TNDS chủ xe với hàng hóa trên xe   
Bảo hiểm TNDS tự nguyện   
Bảo hiểm vật chất xe   
Bảo hiểm TNDS người trên xe   
Bảo hiểm TNDS bắt buộc   
Hãng bảo hiểm
PTI   
MIC   
AAA   
Bảo Tín   
Bảo Minh   
Bảo Ngân   
Bảo Long   
BIC   
VIA   
Toàn cầu   
VASS   
PVI   
SamsungVina   
Bảo Việt   
Pjico   
Liberty   
HSBC   
Agribank   
Cathay Life VIệt Nam   

Quý khách có yêu cầu, xin liên lạc để được tư vấn cụ thể. 

 

Vũ Quân

0903092468 


về Bảo hiểm cơ giới
Comment của khách hàng
Không có dữ liệu.
Dịch vụ cùng người bán
 
Dịch vụ cùng danh mục